Apunts i materials de Simetria en Química

de Josep Planelles


Alguns documents d'aquesta pàgina es troben en format PDF.

Cal tenir installat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acroba t(R) Reader .


Perquè hem d'estudiar Simetria?


En 1996 vaig escriure uns apunts sobre Simetria en Química que es van publicar en el servei de la nostra universitat i que a hores d'ara ja estan fins i tot descatalogats. Passat el temps torno a fer-me càrrec d'un curs sobre simetria i he rescatat uns fitxers vells corresponent a l'esmentat llibret, tot i que en rellegir-lo tinc intenció, a la llarga, de fer una nova versió en que es els aspectes més matemàtics s'abreugen i creixi els nombre d'exemples i aplicacions. De tota manera, aquestes notes poden servir de material base. En obrir els fitxer he vist que tenia problemes amb les fonts, cosa que m'ha obligat a retocar-los. Espero no haver introduït errades involuntàries.

  • Podeu accedir als apunts punxant ací

També tenia notes i afegits als esmentats apunts que vaig fer desprès que es publicara el llibret, motiu pel qual no es van publicar aleshores, encara que algunes d'elles les vaig introduir al llibre que més tard vaig fer sobre espectroscòpia.

  • Podeu accedir als afegits punxant ací. Per al estudi de grups de Lie és essencial el concepte de funció exponencial. Un recordatori bàsic del número "e" el podeu trobar ací. Un complement a les funcions d'espín com a base de representació del grup simètric i als termes espectroscòpics atòmics està ací. El tema de multipols com a bases tensorials de representació el podeu trobar ací.


Altres coses sobre grups que complementen els apunts anteriors:

  • Si no recordeu el model Electrostàtic per a determinar la geometria molecular a partir dels parells solitaris i els parells d'electrons, podeu trobar ací un petit recordatori: Model Electrostàtic
  • Point Group Tutorial En aquesta direcció podeu descarregar un autoexecutable en format ZIP de 9.5 MB(cal descarregar el fitxer .zip perquè l'executable d'instalació sovint pot donar errors) que és un programa que permet entrenar-se en la identificació d'elements de simetria i assignar grups de simetria a molècules. Si no has pogut accedir prova en aquesta altra direcció.
  • Taules de caràcters Pàgina web on pots trobar taules de caràcters i pots descompondre una representació com suma d'irreps.

  • Taules de potències simetritzades de representacions irreductibles Per a detalls cal acudir al paper original de Boyle, Int.J.Quantum Chem. 6 (1972) 725-746.

    Atenció, en utilitzar aquestes taules he trobat un error (no se si n'hi ha algun altre!): la part antisimètrica de la tercera potència de la representació T_2 del grup O és A_2 i no A_1 que indica la taula. Per comprovar-les cal usar les fórmules de J. Planelles and C. Zicovich-Wilson, Int. J. Quantum Chem. 47 (1993) 319 -vegeu pàgines 54,55,86,87 dels apunts- Un exemple ací