Apunts i materials d'Espectroscòpia

de Josep Planelles


Alguns documents d'aquesta pàgina es troben en format PDF.

Cal tenir installat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acroba t(R) Reader .

Algun altre està en format ps per al que cal utilitzar el programa Ghostview .


Apunts:

Aquest directori conté informació d'Espectroscòpia: el llibre que he publicat i que pots trobar en la col·lecció Ciències Experimentals del servei de publicacions de la UJI, així com els fitxers de les pràctiques que allí són proposades.

Enunciats de problemes:

Aquest directori conté els enunciats de problemes que s'inclouen en el llibre Espectroscòpia abans mencionat i que són els que bàsicament treballarem en classe. Tanmateix, en un apèndix del mencionat llibre hi podràs trobar una col·lecció de qüestions i problemes complementaris. Finalment, en aquesta mateixa pàgina web hi pots trobar altres enunciats addicionals.

Altres apunts:


Miscel·lània: