• Walter Lewin lectures on physics En aquesta adreça podeu trobar els vídeos de les lliçons de física del Prof. Lewin. En paraules de Kelly Kochanski: "Walter Lewin turned the Physics lecture into a work of art." Maluradament, els seus vídeos van ser eliminats de la web del MIT en ser acusat aquest vell professor d'assetjament sexual d'algun alumne. Certament, de ser cert, és un comportament indigne i censurable, cosa que no ha d'eclipsar la seua ingent tasca pedagògica. Afortunadament, les seues classes poden trobar-se en youtube en l' adreça anterior.