Apunts i materials de Termodinàmica Estadística

de Josep Planelles