Part primera: Sistema fònic i ortografia

Tema 1: Fonologia de les vocals

Tema 2: Ortografia de les vocals.

Tema 3: Confluència de vocals entre mots.

Tema 4: Fonologia dels sons consonàntics.

Tema 5: Assimilacions de sonoritat dels sons obstruents.

  • Sobre les transcripcions fòniques, en .pdf

Tema 6: Primera aproximació a l’ortografia de les consonants.

  • L'ortografia de les consonants 1: en .pdf
  • Resum de les repercussions ortogràfiques de les diferències fòniques entre el valencià i el castellà: en .pdf
  • Els noms de les lletres en la tradició gramatical: en .pdf
  • Sobre l'ús del guionet, en .html

Tema 7: Segona aproximació a l’ortografia de les consonants.

Part segona: Sintaxi i flexió

Tema 0: Fonaments de teoria sintàctica

Tema 1: La formació del subjecte (Dedicat a SM)

Tema 2: La flexió nominal

Tema 3: La predicació

Tema 4: La flexió verbal

Tema 5: Els enllaços

Tema 6: L'oració composta

Tema 7: Els pronoms febles

 

Part tercera: Anàlisi i producció de textos