Estació meteorològica c/ Molló de La Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

weewx v3.8.2