Estació meteorològica pl. del Portal de la Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Situació actual de l'oratge/Current Weather Conditions

Hora local: dom 14 ago 2022 05:00:00 CEST

Situació actual/Current Conditions
Temperatura exterior/Outside Temperature 31,2°C
Sensació tèrmica/Wind Chill 31,2°C
Índex de calor/Heat Index 30,2°C
Punt de rosada/Dewpoint 13,0°C
Humitat/Humidity 33%
Pressió atmosfèrica/Barometer 1010,4 mbar
Tendència baromètrica/Barometer Trend (3 hours) -0,7 mbar
Vent/Wind
Ràfega/Gust
14 km/h des de/from 338° (NNW)
29 km/h des de/from 315° (NW)
Intensitat de pluja/Rain Rate 0,0 mm/h
Temperatura interior/Inside Temperature 29,8°C
Temperatura exterior a 1,5 m del terra/Outside Temperature at 1,5 m off the ground 31,1°C
Humitat exterior a 1,5 m del terra/Outside Humidity at 1,5 m off the ground 28%
Radiació UV/UV 0,0
Evapotranspiració/ET 0,2 mm
Radiació solar/Solar Radiation 0 W/m²

 

Resum diari/Since Midnight
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
31,9°C a les/at 01:35:47
29,4°C a les/at 01:06:03
Índex de calor màxim/High Heat Index
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill
30,5°C a les/at 01:35:47
29,4°C a les/at 01:06:03
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
35% a les/at 01:02:55
28% a les/at 01:26:51
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,1°C a les/at 04:21:49
10,8°C a les/at 01:26:51
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1012,0 mbar a les/at 00:11:01
1010,1 mbar a les/at 04:35:01
Pluja acumulada/Today's Rain 0,0 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 0,0 mm/h a les/at 00:00:01
Velocitat màxima del vent/High Wind 40 km/h des de/from 330° a les/at 04:46:13
Velocitat mitja del vent/Average Wind 9 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 10 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
5 km/h
335°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
29,9°C a les/at 00:01:01
29,8°C a les/at 00:33:01
Temperatura exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Temperature at 1,5 m off the ground
Temperatura exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Temperature at 1,5 m off the ground
31,7°C a les/at 01:29:29
27,2°C a les/at 01:02:41
Humitat exterior màxima a 1,5 m del terra/High Outside Humidity at 1,5 m off the ground
Humitat exterior mínima a 1,5 m del terra/Low Outside Humidity at 1,5 m off the ground
35% a les/at 00:56:13
24% a les/at 01:27:13
Radiació UV màxima/High UV
Radiació UV mínima/Low UV
0,0 a les/at 00:00:01
0,0 a les/at 00:00:01
Evapotranspiració màxima/High ET
Evapotranspiració mínima/Low ET
0,2 mm a les/at 05:00:00
0,0 mm at 00:05:00
Radiació solar màxima/High Radiation
Radiació solar mínima/Low Radiation
0 W/m² at 00:00:01
0 W/m² at 00:00:01

 

Radar

Premeu la imatge per al radar local/Click image for expanded radar loop

Darrera imatge IR (10,8 µm) satèl·lit/Latest IR (10,8 µm) satellite image

Premeu la imatge per a la darrera imatge VIS (0,6 µm) de satèl·lit/Click image for the latest VIS (0,6 µm) satellite image

Darrera imatge a color natural satèl·lit/Latest RGB Composites Natural Color satellite image

Premeu la imatge per a la darrera imatge d'estimació multisensor de precipitació/Click image for the latest Meteosat 0 degree Visualised Products Multi-Sensor Precipitation Estimate

Estacio en AVAMET/Station in AVAMET

Premeu la imatge per accedir a les dades en AVAMET de la Plana Alta/Click image to access Plana Alta's data in AVAMET

Càmera de l'estacio en AVAMET/Station's camera in AVAMET

Premeu la imatge per accedir a la darrera captura de la càmera de l'estació disponible en AVAMET/Click image to access the latest station's camera capture available in AVAMET

Sobre aquesta estació meteorològica/About this weather station:
Ubicació/Location
Latitud/Latitude: 40° 06.01' N
Longitud/Longitude: 000° 00.04' W
Altitud/Altitude: 311 meters

Aquesta estació usa una Vantage Pro2 (la seua consola/datalogger es connecta a una Raspberry Pi B+), controlada per 'WeeWX', un software meteorològic experimental escrit en Python. WeeWX està dissenyat per a ser simple, ràpid, i fàcil de comprendre al basar-se en conceptes del software modern. / This station uses a Vantage Pro2 (his console/datalogger is connected to a Raspberry Pi B+), controlled by 'WeeWX', an experimental weather software system written in Python. WeeWX was designed to be simple, fast, and easy to understand by leveraging modern software concepts.

RSS feed

Mobile formatted

Smartphone formatted

WeeWX uptime: 0 days, 16 hours, 21 minutes
Server uptime: 0 days, 16 hours, 21 minutes
WeeWX v4.6.0 & Raspbian Linux 5.10.63-v7+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:11 GMT 2021 armv7l

Dades a l'almanac astronòmic per hui/Today's Almanac
Sol/Sun
Inici del crepuscle civil/Start civil twilight: 06:40:21
Ortus/Eixida/Sunrise: 07:10:15
Migdia solar/Transit: 14:04:42
Ocàs/Posta/Sunset: 20:58:29
Final del crepuscle civil/End civil twilight: 21:28:16
Azimut/Azimuth: 46.3°
Altura/Altitude: -22.0°
Ascensió recta/Right ascension: 143.7°
Declinació/Declination: 14.4°
Proper equinocci/Next Equinox: 23/09/22 03:03:31
Proper solstici/Next Solstice: 21/12/22 22:47:58
Equinocci de primavera/Vernal Equinox: 20/03/23 22:24:13
Soltici d'estiu/Summer Solstice: 21/06/23 16:57:53
Equinocci de tardor/Autumnal Equinox: 23/09/22 03:03:31
Soltici d'hivern/Winter Solstice: 21/12/22 22:47:58
Mercuri/Mercury
Ortus/Eixida/Rise: 09:14:02
Migdia/Transit: 15:36:02
Ocàs/Posta/Set: 21:56:48
Azimut/Azimuth: 28.0°
Altura/Altitude: -40.2°
Venus/Venus
Ortus/Eixida/Rise: 05:36:35
Migdia/Transit: 12:51:27
Ocàs/Posta/Set: 20:05:43
Azimut/Azimuth: 56.8°
Altura/Altitude: -6.5°
Lluna/Moon
Ortus/Eixida/Rise: 22:45:00
Migdia llunar/Transit: 03:56:12
Ocàs/Posta/Set: 09:43:59
Azimut/Azimuth: 200.0°
Altura/Altitude: 39.1°
Ascensió recta/Right ascension: 351.9°
Declinació/Declination: -8.8°
Lluna nova/New moon: 27/08/22 10:17:02
Lluna vella (plena)/Full moon: 10/09/22 11:58:58
Fase/Phase: Plena/Full
(94% plena/full)
Mart/Mars
Ortus/Eixida/Rise: 01:01:55
Migdia/Transit: 08:07:11
Ocàs/Posta/Set: 15:12:48
Azimut/Azimuth: 105.0°
Altura/Altitude: 44.1°
Júpiter/Jupiter
Ortus/Eixida/Rise: 22:50:30
Migdia/Transit: 05:02:43
Ocàs/Posta/Set: 11:10:51
Azimut/Azimuth: 178.9°
Altura/Altitude: 51.8°
Saturn/Saturn
Ortus/Eixida/Rise: 20:56:56
Migdia/Transit: 02:09:24
Ocàs/Posta/Set: 07:17:43
Azimut/Azimuth: 224.8°
Altura/Altitude: 21.8°
temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector Radiation UV Index day rx percent Pond Temperatures Humitat exterior a 1,5 m