Exercici

Ompli els buits amb relatius:

No accepta el meu regal, però sí el que li ha donat l'Àngel.

No vull vi d'aquesta marca, sinó del que / de la que ja t'he dit.

No parle d'aquests quadres, sinó dels que / d'aquells que vam comprar el mes passat.

No tragues les culleres de tots els dies. Trau les que vam comprar a Andorra.

Ens ha donat un resultat amb què / amb el qual no comptàvem.

M'he barallat amb la Maria, raó per la qual no vull visitar-la.

Els discs de què / dels quals et parlava els venen en la botiga que hi ha a la plaça.

L'autobús on / en què / en el qual viatjava la Marta era nou.

No sé on ha aparcat Maria la bicicleta amb què / amb la qual ve cada dia a l'institut.

Tinc informació del viatge de què / del qual tant ens han parlat.

Tinc uns plans que et sorprendran.

Aquestes flors són més cares que les que tu has comprat.

M'he quedat sense diners, raó per la qual no puc anar al cinema.