Exercici

Ompli els buits amb relatius:

No accepta el meu regal, però sí ______ li ha donat l'Àngel.

No vull vi d'aquesta marca, sinó ______ ja t'he dit.

No parle d'aquests quadres, sinó ______ vam comprar el mes passat.

No tragues les culleres de tots els dies. Trau ______ vam comprar a Andorra.

Ens ha donat un resultat ______ no comptàvem.

M'he barallat amb la Maria, raó ______ no vull visitar-la.

Els discs ______ et parlava els venen en la botiga ______ hi ha a la plaça.

L'autobús ______ viatjava la Marta era nou.

No sé ______ ha aparcat Maria la bicicleta ______ ve cada dia a l'institut.

Tinc informació del viatge ______ tant ens han parlat.

Tinc uns plans ______ et sorprendran.

Aquestes flors són més cares que _____ tu has comprat.

M'he quedat sense diners, raó ______ no puc anar al cinema.

 

solucionari