Exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.


No puc distin__ir quin és l’alia__e d’aquest metall
Po__ueren extin__ir l’incendi poc després de l’aterra__e
Un camió de __ran tona__e va derrapar en un vira__e
Un bur__és és un membre de la bur__esia
Elimineu els ad__ectius
Poseu-vos els pi__ames i __iteu-vos
Hi ha __ent que no escriu __aure sinó __eure
No trepi__eu la __espa
Fu__es perquè et trepi__a?
Assa__arem aquest passa__e
La pà__ina més lle__a és la ro__a
S’ha llevat la corre__a i les mi__es
Un home molt fero__e em va furtar el rello__e
No desi__e enu__ar aquella óssa tan lle__a mentre desde__una
He passe__at per la llo__a i he vist una poli__a fora de la si__a
El massa__ista m’ha arre__lat les na__es mentre __eia panxa avall
Avui men__em ba__oquetes amb fe__e pi__ades en raïm

solucionari