Solucions a l'exercici

Ompli els buits amb les grafies corresponents.


En l’examen del dissabte el van declarar apte
Un mag o il·lusionista
Aquest infant es fa un embolic entre el sumand i el dividend
Saps què és un baobab?
Estenc la roba en un lloc massa llòbrec
No comprenc per què he de pagar un recàrrec
Ha augmentat el valor de les dracmes gregues
Amb l’exercici ha adquirit una complexió atlètica
En David ha descobert el quid de la qüestió
Estic tip de viatjar pels mars del Carib
Un article signat amb pseudònim
El mot enceb es relaciona amb encebar i encep amb encepar
Latitud nord o latitud sud?
L’alfred és molt resistent al fred
La Magdalena ens explicarà una anècdota