Exercici

Restitueix les hac on correspon.


Em actuat àbilment unint-nos al manifest
An llevat l’eura de les parets de l’ermita
Totom estava malumorat per la proibició
L’erba creixia a l’ort d’una forma exuberant
Em viscut en armonia tot l’ivern
Subastaran els instruments de l’orquestra filarmònica
Guardava l’am a l’ivernacle
L’orfe menjava ous i cacauets
A Ermenegild li agrada molt l’orxata
Un testament ològraf
El Rin travessa la Renània
Pel creixement armònic de la umanitat
Mereixes l’enorabona per aver conortat els orfes
Dibuixa un pentàgon i un exàgon
Té una forma eptagonal
S’a exaurit la teua novel·la
No eretarà la isenda perquè és massa boemi
A sofrit una emorràgia pel colp amb el veicle
Un menir preistòric
Escriu amb coerència, coesió i omogeneïtat
Exalar un sospir veement


solucionari