Solucions a l'exercici.

Restituïu les dièresis

Vaig trobar aquell home malgeniüt especialment rabiüt i em va deixar molt amoïnat. La seua mirada traslluïa ambigüitat. I no era la primera vegada: ja l’havia vist en diferents ocasions arruïnar la continuïtat dels projectes del nostre veïnat. Alguns el consideraven un traïdor; alguns altres deien que la seua vacuïtat tenia l’origen en la seua viduïtat. Perquè la seua dona havia sigut una heroïna diürna de força increïble, però el consum de cocaïna li va produir trastorns esfereïdors i un decaïment generalitzat que li va malmetre la força. Ell, amb la pruïja de salvar-la, encara ho va empitjorar tot, perquè la va aïllar i això va provocar el suïcidi de la dona.