Exercici.

Ompli els buits amb els articles o preposicions corresponents. Esmena els errors si n’hi han.


__ "alegria" que ha tingut no és bona. He copiat __ Home feliç de Jaume Corbera. __ 11 de setembre. Han dut __ Spencer a parlar de __ statu quo. __ ien ha baixat i __ dòlar també. __ hòbbit és una novel·la de Tolkien.

A __ Índia sempre és __ hora de __ te. Escriu __ a i __ be. La senyora Spencer no vol parlar: __ Spencer no parlarà. Han derrotat __ XIa legió. Han restaurat __ Scala de Milà. __ Schola Cantorum de Castelló.

__ host del rei Jaume. Com passa el temps! Ja s’ha fet __ una.
__ ira és un sentiment perniciós. __ arquitecte ha parlat de __ asimetria dels edificis. Té moments __ anormalitat.

Els clients __ El Corte Inglés. Sessió __ ioga.
__ ONU. __ UJI. __ UGT. __ UEFA.

Els participis de obrir són obert i oberta.

solucionari