Associació d'Amics de l'Ermita de Sant Miquel de Vilafamés  
imatge de capçalera
  línia taronja  
Missa en honor a Sant Miquel

Socis

Actualment l'associació està formada per 392 socis aproximadament.

Requisits

Podran formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats de l'associació, d'acord amb els principis següents:

  1. Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.
  2. Els menors no emancipats de més de catorze anys d'edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
  3. Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

Com fer-se soci?

Les persones interessades en formar-ne part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.

Full d'inscripció

Quotes

Les quotes acordades per la Junta General per a l'any 2008 són de 12 euros.


* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

  Barra de navegacióTamborsPresentacióQuè som?Qui som?SocisEstatutsHistòriaOn trobar-nosActivitats
línia taronja
Tornar a pàgina inicial Logotip de l'associació Bústia de suggeriments