Pàgina de

Josep Planelles

Àrea de Química Física

Departament de Química Física i Analítica

Universitat Jaume I

Catalunya batega per la independència

ara és l'hora!

No podem callar si hi ha violència

  Docència

  Recerca

  El racó de l'estudiant

  Aficions

Josep Planelles Fuster
Departament de Química Física i Analítica
Universitat Jaume I
Campus de Riu Sec
12080 Castelló de la Plana