El port paral·lel s'utilitza generalment per a manejar impressores. No obstant, atés que este port té un conjunt d'entrades i eixides digitals, es pot emprar per a fer pràctiques experimentals de lectura de dades i control de dispositius

En l'actualitat hi ha quatre tipus de port paral·lel:

 

Este port utilitza un connector femella DB25 en la computadora i un connector especial mascle anomenat Centronic que té 36 pins. És possible connectar el DB25 de 25 pins al Centronic de 36 pins ja que prop de la mitat dels pins del Centronic van a terra i no es connecten amb el DB25.

El port paral·lel està format per 17 línies de senyals i 8 línies de terra. Les línies de senyals estan formades per tres grups:

En el disseny original les línies de control són usades per a la interfície, control i intercanvi de missatges des del PC a la impressora.

Les línies d'estat són usades per a intercanvi de missatges, indicadors d'estat des de la impressora al PC (falta paper, impressora ocupada, error en la impressora).

Les línies de dades subministren els dades d'impressió del PC cap a la impressorament i només en eixa adreça. Les noves implementacions del port permeten una comunicació bidireccional per mitjà d'estes línies.

Cada una d'estes línies (control, estat, dades) pot ser referenciada de mode independent per mitjà d'un registre.

 

 

PIN

DESCRIPCIÓ

US

BINARY

1

Strobe

Eixida

 

2

Data0

Eixida

1

3

Data1

Eixida

2

4

Data2

Eixida

4

5

Data3

Eixida

8

6

Data4

Eixida

16

7

Data5

Eixida

32

8

Data6

Eixida

64

9

Data7

Eixida

128

10

Ack

Entrada

64

11

Busy

Entrada

128

12

Paper Empty

Entrada

32

13

Select

Entrada

16

14

Auto Feed

Eixida

-

15

Error

Entrada

8

16

Init Printer

Eixida

-

17

Select Input

Eixida

-

18-25

Ground

   

 

 

 

 

 

     

Dispositius d'entrada/eixida d'un pc