Estació meteorològica pl. del Portal de la Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

29/09/20 23:35:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
29,6°C a les/at 13/09/20 14:47:28
10,5°C a les/at 29/09/20 06:08:14
Índex de calor màxim/High Heat Index 30,0°C a les/at 16/09/20 13:17:16
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 10,5°C a les/at 29/09/20 06:08:14
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 10/09/20 00:03:37
18% 27/09/20 14:20:39
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
20,6°C 15/09/20 22:52:01
-4,5°C 27/09/20 09:56:42
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1026,7 mbar a les/at 04/09/20 11:04:02
1008,7 mbar a les/at 27/09/20 02:12:02
Pluja mensual acumulada/Rain Total 25,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 138,8 mm/h a les/at 18/09/20 07:25:20
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 56 km/h from 319° a les/at 25/09/20 15:28:21
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
176°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
26,9°C a les/at 16/09/20 18:56:03
22,1°C a les/at 29/09/20 08:26:02

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
34,2°C a les/at 01/08/20 16:16:25
-1,3°C a les/at 13/01/20 08:17:35
Índex de calor màxim/High Heat Index 42,8°C a les/at 01/08/20 16:15:03
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -4,6°C a les/at 20/01/20 06:41:25
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 20/01/20 20:37:04
17% 04/02/20 23:15:35
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
25,7°C 01/08/20 14:14:51
-8,3°C 04/02/20 23:15:35
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1034,8 mbar a les/at 23/02/20 00:11:02
995,8 mbar a les/at 02/03/20 08:15:03
Pluja anual acumulada/Rain Total 701,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 13107,0 mm/h a les/at 17/07/20 18:44:01
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 69 km/h from 18° a les/at 21/01/20 13:30:28
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
164°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
30,5°C a les/at 02/08/20 19:33:02
16,5°C a les/at 09/02/20 08:55:01

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent