Estació meteorològica pl. del Portal de la Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

12/04/21 19:05:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
21,8°C a les/at 03/04/21 15:27:09
4,6°C a les/at 09/04/21 02:30:04
Índex de calor màxim/High Heat Index 21,2°C a les/at 03/04/21 15:27:47
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill 4,1°C a les/at 08/04/21 23:49:28
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
99% 11/04/21 04:19:05
30% 06/04/21 11:26:25
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,4°C 11/04/21 16:20:44
-1,5°C 07/04/21 10:58:43
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1028,5 mbar a les/at 08/04/21 02:02:58
1011,4 mbar a les/at 06/04/21 16:54:05
Pluja mensual acumulada/Rain Total 12,4 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 13,0 mm/h a les/at 02/04/21 18:36:23
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 47 km/h from 318° a les/at 12/04/21 01:07:07
Velocitat mitja del vent/Average Wind 5 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 7 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
2 km/h
191°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
19,3°C a les/at 04/04/21 22:22:05
16,8°C a les/at 10/04/21 08:22:59

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
25,8°C a les/at 28/01/21 14:17:04
-2,8°C a les/at 05/01/21 08:25:30
Índex de calor màxim/High Heat Index 25,4°C a les/at 28/01/21 14:17:04
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -6,3°C a les/at 09/01/21 04:00:32
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
100% 18/02/21 10:13:53
26% 01/02/21 13:23:09
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
13,4°C 11/04/21 16:20:44
-9,5°C 03/01/21 07:05:27
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1038,9 mbar a les/at 24/02/21 00:25:01
1000,5 mbar a les/at 08/02/21 14:50:04
Pluja anual acumulada/Rain Total 144,8 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 96,0 mm/h a les/at 22/02/21 02:07:57
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 66 km/h from 292° a les/at 22/01/21 10:21:53
Velocitat mitja del vent/Average Wind 6 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 8 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
1 km/h
304°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
22,9°C a les/at 05/02/21 20:59:04
15,2°C a les/at 06/01/21 09:00:00

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent