Estació meteorològica pl. del Portal de la Pobla Tornesa, E-12191, Castelló, Spain

Sumari mensual de l'oratge/Monthly Weather Summary

16/01/21 10:35:00

Aquest mes/This Month
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
13,7°C a les/at 13/01/21 15:32:58
-2,8°C a les/at 05/01/21 08:25:30
Índex de calor màxim/High Heat Index 12,5°C a les/at 14/01/21 15:06:16
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -6,3°C a les/at 09/01/21 04:00:32
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
91% 09/01/21 09:46:27
32% 03/01/21 06:12:27
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
4,8°C 14/01/21 16:21:16
-9,5°C 03/01/21 07:05:27
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,5 mbar a les/at 13/01/21 10:22:59
1006,2 mbar a les/at 09/01/21 14:21:59
Pluja mensual acumulada/Rain Total 82,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 47,8 mm/h a les/at 09/01/21 23:23:08
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 56 km/h from 295° a les/at 03/01/21 03:52:37
Velocitat mitja del vent/Average Wind 6 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 9 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
4 km/h
332°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
20,4°C a les/at 06/01/21 21:03:59
15,2°C a les/at 06/01/21 09:00:00

 

En el que va d'any/Calendar Year
Temperatura màxima/High Temperature
Temperatura mínima/Low Temperature
13,7°C a les/at 13/01/21 15:32:58
-2,8°C a les/at 05/01/21 08:25:30
Índex de calor màxim/High Heat Index 12,5°C a les/at 14/01/21 15:06:16
Sensació tèrmica mínima/Low Wind Chill -6,3°C a les/at 09/01/21 04:00:32
Humitat màxima/High Humidity
Humitat mínima/Low Humidity
91% 09/01/21 09:46:27
32% 03/01/21 06:12:27
Punt de rosada màxim/High Dewpoint
Punt de rosada mínim/Low Dewpoint
4,8°C 14/01/21 16:21:16
-9,5°C 03/01/21 07:05:27
Pressió atmosfèrica màxima/High Barometer
Pressió atmosfèrica mínima/Low Barometer
1030,5 mbar a les/at 13/01/21 10:22:59
1006,2 mbar a les/at 09/01/21 14:21:59
Pluja anual acumulada/Rain Total 82,2 mm
Intensitat màxima de pluja/High Rain Rate 47,8 mm/h a les/at 09/01/21 23:23:08
Velocitat màxima del vent/High Wind Speed 56 km/h from 295° a les/at 03/01/21 03:52:37
Velocitat mitja del vent/Average Wind 6 km/h
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent/RMS Wind 9 km/h
Mitja del vector de velocitat del vent/Vector Average Speed
Mitja del vector de direcció del vent/Vector Average Direction
4 km/h
332°
Temperatura interior màxima/High Inside Temperature
Temperatura interior mínima/Low Inside Temperature
20,4°C a les/at 06/01/21 21:03:59
15,2°C a les/at 06/01/21 09:00:00

Estadístiques i gràfiques mensuals/Monthly Statistics and Plots

temperatures heatchill rain humidity wind barometer Hi Wind Inside Wind Vector month rx percent