Mi Foto
Logo UJI
- Fernando E. Ochera Bagán -
 
 
Despatx : TI-1112-DD
Tlf : +34 964 72 8262
 
   
Docència 2006/2007
 • Introducció als Computadors (II09 - I.I.)  [ LLEU ]
 • Sistemes Operatius II (II22 - I.I.)  [ LLEU ] | [ Asun ]
 • Estada en Pràctiques (E54 - I.I.)  [ LLEU
 • Estructura i Tecnologia de Computadors (IG09 - I.T.I.G.)  [ LLEU
 • Estada en Pràctiques (IG30 - I.T.I.G.)  [ LLEU
 • Xarxes II (IS18 - I.T.I.S.)  [ LLEU
 • Arquitectura de Computadors I (IS19 - I.T.I.S.) [ LLEU ]
 • Estada en Pràctiques (IS30 - I.T.I.S.)  [ LLEU
 • Projectes Informàtics de Sistemes (IS31 - I.T.I.S.) [ LLEU ] | [Mermaja] 
 • Informàtica aplicada a la construcció (IB14 - A.T.)  [ LLEU ]  

La major part de les assignatures tenen la seua web a l’Aula Virtual 

 
H O R A R I S :    [1er Semestre 06/07]   |   [2on Semestre 06/07]   |   [Estiu 07]  
Calendari Acadèmic oficial. Curs 2006-2007 (format PDF)
Calendaris Laborals: 2006 , 2007 (format PDF)
Classes 1er Semestre 2006-2007 Tutories 1er Semestre 2006-2007
 • Dilluns de 9 a 11h (IB14-L1).
 • Dilluns de 19:30 a 21:30h (IS18-L2).
 • Dimarts de 9 a 11h (IG09-L1).
 • Dijous de 18:30 a 20:30h (II22-L2).
 • Divendres de 9 a 11h (II089-L1).
 • Dilluns de 11 a 13:30h.
 • Dijous de 17:30 a 18:30h.
 • Divendres de 11 a 13:30h.
Horari 2006/2007. 1er Semestre.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

08:30 - 09:00
         
09:00 - 09:30
IB14 - L1
IG09 - L1
   
II09 - L1
09:30 - 10:00
   
10:00 - 10:30
   
10:30 - 11:00
   
11:00 - 11:30
Tutories
     
Tutories
11:30 - 12:00
     
12:00 - 12:30
     
12:30 - 13:00
     
13:00 - 13:30
     
13:30 - 14:00
         
14:00 - 14:30
         
14:30 - 15:00
         
15:00 - 15:30
         
15:30 - 16:00
         
16:00 - 16:30
         
16:30 - 17:00
         
17:00 - 17:30
         
17:30 - 18:00
     
Tutories
 
18:00 - 18:30
       
18:30 - 19:00
     
II22 - L2
 
19:00 - 19:30
       
19:30 - 20:00
IS18 - L2
     
20:00 - 20:30
     
20:30 - 21:00
       
21:00 - 21:30
       
21:30 - 22:00
         
 
Classes 2on Semestre 2006-2007 Tutories 2on Semestre 2006-2007
 • Dilluns de 12 a 14h (II09-L2).
 • Dimarts de 9 a 11h (II22-L4).
 • Dimecres de 16 a 18h (IS19-L3).
 • Dilluns de 9 a 12h.
 • Dimarts de 11 a 13:30h.
 • Dimecres de 18 a 18:30h.
Horari 2005/2006. 2on Semestre.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

08:30 - 09:00
         
09:00 - 09:30
Tutories
II22 - L4
     
09:30 - 10:00
     
10:00 - 10:30
     
10:30 - 11:00
     
11:00 - 11:30
Tutories
     
11:30 - 12:00
     
12:00 - 12:30
II09- L2
     
12:30 - 13:00
     
13:00 - 13:30
     
13:30 - 14:00
       
14:00 - 14:30
         
14:30 - 15:00
         
15:00 - 15:30
         
15:30 - 16:00
         
16:00 - 16:30
   
IS19- L3
   
16:30 - 17:00
       
17:00 - 17:30
       
17:30 - 18:00
       
18:00 - 18:30
   
Tutories
   
18:30 - 19:00
         
19:00 - 19:30
         
 
Tutories d'estiu, curs 2006-2007
 • Dilluns de 9 a 12h.
 • Dimarts de 9 a 12h.