Logo UJI
 
Fernando E. Ochera Bagán
 
 
Despatx : TI-1112-DD
Tlf : +34 964 72 8262
 
   
Docència 2005/2006
 • Introducció als Computadors (II09 - I.I.)

                    [LLEU] | [ICC] | [UnoWeb-s] (*)

                    [LLEU] | [Asun] (*)

                    [LLEU] | [ICC] (*)

 • Sistemes Informàtics (II31 - I.I.)

                    [LLEU] | [ICC] (*)

 • Projectes informàtics (E80 - I.I.)

                    [LLEU] | [ICC] (*)

 • Estructura i Tecnologia de Computadors (IG09 - I.T.I.G.)

                    [LLEU] | [ICC] | [UnoWeb-s] (*)

 • Estada en Pràctiques (IG30 - I.T.I.G.)

                    [LLEU] | [ICC] | [Aula Virtual] (*)

 • Introducció als Computadors (IS09 - I.T.I.S.)

                    [LLEU] | [ICC] (*)

                    [LLEU] | [ICC] | [UnoWeb-s] (*)

 • Arquitectura de Computadors I (IS19 - I.T.I.S.)

                    [LLEU] | [ICC] | [UnoWeb-s] (*)

 • Projectes Informàtics de Sistemes (IS31 - I.T.I.S.)

                    [LLEU] | [ICC] | [Mermaja] (*)

 

(*) Indica la pàgina de l’assignatura.

 

H O R A R I S :    [1er Semestre 05/06]   |   [2on Semestre 05/06]   |   [Estiu 06]  
Calendari Acadèmic oficial. Curs 2005-2006 (format PDF)
Calendaris Laborals: 2005, 2006 (format PDF)
Classes 1er Semestre 2005-2006 Tutories 1er Semestre 2005-2006
 • Dilluns de 19:30 a 21:30h (IS18-L2).
 • Dimarts de 8 a 10h (IG09-L4).
 • Dimarts de 11 a 13h (IS09-L2).
 • Dijous de 15 a 17h (II23-L3).
 • Dilluns de 16:30 a 19:30h.
 • Dimarts de 10 a 11h y de 13 a 14h.
 • Dijous de 17 a 18h.
Horari 2005/2006. 1er Semestre.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

07:30 - 08:00
         
08:00 - 08:30
 
IG09- L2
     
08:30 - 09:00
       
09:00 - 09:30
       
09:30 - 10:00
       
10:00 - 10:30
 
Tutories
     
10:30 - 11:00
       
11:00 - 11:30
 
IS09- L2
     
11:30 - 12:00
       
12:00 - 12:30
       
12:30 - 13:00
       
13:00 - 13:30
 
Tutories
     
13:30 - 14:00
       
14:00 - 14:30
         
14:30 - 15:00
         
15:00 - 15:30
     
II23- L3
 
15:30 - 16:00
       
16:00 - 16:30

     
16:30 - 17:00
Tutories
     
17:00 - 17:30
   
Tutories
 
17:30 - 18:00
     
18:00 - 18:30
       
18:30 - 19:00
       
19:00 - 19:30
       
19:30 - 20:00
IS18- L2
       
20:00 - 20:30
       
20:30 - 21:00
       
21:00 - 21:30
       
21:30 - 22:00
         
22:00 - 22:30
         
 
Classes 2on Semestre 2005-2006 Tutories 2on Semestre 2005-2006
 • Dilluns de 11:30 a 13:30h (II09-L1).
 • Dimecres de 19 a 21h (IS19-L4).
 • Divendres de 9 a 11h (II22-L2).
 • Divendres de 11 a 13h (IS19-L1).
 • Dilluns de 9 a 11:30h.
 • Dimecres de 16 a 19h.
 • Divendres de 13 a 13:30h.
Horari 2005/2006. 2on Semestre.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

08:30 - 09:00
         
09:00 - 09:30
Tutories
     
II22- L2
09:30 - 10:00
     
10:00 - 10:30
     
10:30 - 11:00
     
11:00 - 11:30
     
IS19- L1
11:30 - 12:00
II09- L1
     
12:00 - 12:30
     
12:30 - 13:00
     
13:00 - 13:30
     
Tutories
13:30 - 14:00
         
14:00 - 14:30
         
14:30 - 15:00
         
15:00 - 15:30
         
15:30 - 16:00
         
16:00 - 16:30
   
Tutories
   
16:30 - 17:00
       
17:00 - 17:30
       
17:30 - 18:00
       
18:00 - 18:30
       
18:30 - 19:00
       
19:00 - 19:30
   
IS19- L4
   
19:30 - 20:00
       
20:00 - 20:30
       
20:30 - 21:00
       
21:00 - 21:30
         
 
Tutories de Setembre, curs 2005-2006
 • Dimarts de 15:30 a 18:30h.
 • Dijous de 15:30 a 18:30h.