DOCENCIA:


C23 Estadistica en la Diplomatura en Ciències Empresarials

A0 Modelització Matemàtica en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991)

MIB016 Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials

MIB017 Mètodes Numèrics Avançats

Tutories


Last update: Setember 20,  2009