PRÀCTICA DE SIMULACIÓ:

 

                    “Medida de la unidad fundamental de carga

 

Connecteu a la pàgina de l'experiencia, a :

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/millikan/millikan.html

 

i llegiu la introducció teòrica que apareix allí.

 

L'experiment consisteix en la mesura de la carrega elèctrica fonamental, segons l’experiència clàssica de Millikan, seguint els següents passos:

 

  1. Determinar el radi de la gota mitjançant la mesura de la velocitat de caiguda de la gota en absència de camp elèctric

 

  1. Determinació de la carrega elèctrica mitjançant la mesura de la velocitat d’ascens de la gota sotmesa a un camp elèctric

 

La pràctica simulada és delicada, en el sentit de que heu de treballar amb una mateixa gota per completar les tasques anteriors, la qual cosa significa que heu d’evitar que la gota desaparega de la vista, connectant i desconnectant el camp elèctric.

 

Com a resultat de la pràctica haureu de donar, degudament empleades, les taules que apareixen a la pàgina web, calculant l’error de la càrrega elemental deduïda, amés de una explicació mínima on es demostre que heu entès el que feu. Incloeu també, l’objectiu de la pràctica, i una introducció de no més de 10 línies on expliqueu el procediment teòric en que es fonamenta la pràctica, incloent, si ho creeu necessari, equacions.