PRĄCTICA DE SIMULACIÓ:

 

                    “Medida de la constante elįstica de un muelle”

 

 Connecteu a la pągina de l'experiencia, a :

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/muelle/muelle.htm

 

i llegiu la introducció teņrica que apareix allķ.

 

Hi han dos procediments de mesura, i dues experičncies simulades, per tal de mesurar la constant eląstica d'un moll: El mčtode dinąmic i el mčtode estątic, que venen descrits a la pągina.

 

Com a resultat de la prąctica haureu de presentar-me un inform amb els resultats de les prąctiques simulades: Taules amb els valors obtinguts, pendents del ajustos per mķnims quadrats que es demanen, i cąlcul de la constant del moll en ambdós casos, juntament amb el seu error obtingut pel mčtodes de les derivades parcials. Un apartat per al mčtode estątic i un altre per al mčtode dinąmic

 

Podeu fer śs de Mathematica per efectuar les operacions matemątiques que necessiteu.